Välkommen till slöjdsidan. Här hittar du trä- och textilslöjdsarbeten från Svenska skolor. Eleverna tar bilder, skriver lite om sina arbeten och publicerar sedan själva till slöjddatabasen, direkt sökbart för alla via Internet. Inom kort kommer sidan att återuppstå.